18 F-FDG PET standard uptake values of the normal pons in children: establishing a reference value for diffuse intrinsic pontine glioma

Marc H A Jansen, Reina W Kloet, Dannis G van Vuurden, Sophie Em Veldhuijzen van Zanten, Birgit I Witte, Serge Goldman, W Peter Vandertop, Emile Fi Comans, Otto S Hoekstra, Ronald Boellaard, Gert-Jan Jl Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '18 F-FDG PET standard uptake values of the normal pons in children: establishing a reference value for diffuse intrinsic pontine glioma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen