2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS)

ESC Scientific Document Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

813 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4229-4361
Aantal pagina's133
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume43
Nummer van het tijdschrift41
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2022

Citeer dit