3D morphometry aids facial analysis of individuals with a childhood cancer

Saskia M J Hopman, Johannes H M Merks, Michael Suttie, Raoul C M Hennekam, Peter Hammond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D morphometry aids facial analysis of individuals with a childhood cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen