6.13 Clustering of monoclonal antibodies recognizing different members of the WC1 gene family

N. D. MacHugh, P. L.J. Wijngaard, H. C. Clevers, W. C. Davis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '6.13 Clustering of monoclonal antibodies recognizing different members of the WC1 gene family'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie