6th International Symposium and Expert Workshops on Leukemia and Lymphoma. 17-19 March, 2005, Amsterdam, The Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)415-417
Aantal pagina's3
TijdschriftExpert Review of Anticancer Therapy
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit