9-Cis retinoic acid signaling: Changing partners causes some excitement

Benoît P. Leblanc, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

133 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1811-1816
Aantal pagina's6
TijdschriftGenes and Development
Volume9
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit