A case of Joubert's syndrome with extensive cerebral malformations

H. J. Ten Donkelaar, F. Hoevenaars, P. Wesseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A case of Joubert's syndrome with extensive cerebral malformations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen