A case of ruptured aneurysm associated with spinal arteriovenous malformation presenting with hematomyelia: Case report

Joost De Vries, Tomas Menovsky, Sander Van Gulik, Pieter Wesseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A case of ruptured aneurysm associated with spinal arteriovenous malformation presenting with hematomyelia: Case report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen