A community-based survey of posttraumatic stress disorder in the Netherlands

Madelon Brigitte Bronner, N. Peek, M. de Vries, A. E. Bronner, B. F. Last, M. A. Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A community-based survey of posttraumatic stress disorder in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen