A comparative study of isolated liver perfusion versus hepatic artery infusion with mitomycin C in rats

A. Marinelli, C. J.H. Van De Velde, P. J.K. Kuppen, J. H.M. Souverijn, H. C.M. Franken, A. M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative study of isolated liver perfusion versus hepatic artery infusion with mitomycin C in rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen