A comprehensive framework of E2-RING E3 interactions of the human ubiquitin-proteasome system

Sjoerd J.L. Van Wijk, Sjoerd J. De Vries, Patrick Kemmeren, Anding Huang, Rolf Boelens, Alexandre M.J.J. Bonvin, H. Th Marc Timmers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

87 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comprehensive framework of E2-RING E3 interactions of the human ubiquitin-proteasome system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Rekenkunde

Chemische stoffen