A cost-effectiveness analysis of Erwinia asparaginase therapy in children with acute lymphoblastic leukemia

Robin Q.H. Kloos, Raphaële R.L. van Litsenburg, Sarah Wolf, Leonoor Wismans, Gertjan J.L. Kaspers, Carin A. Uyl-de Groot, Rob Pieters, Inge M. van der Sluis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A cost-effectiveness analysis of Erwinia asparaginase therapy in children with acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology

Keyphrases