A CRISPR/Cas9 engineered MplS504N mouse model recapitulates human myelofibrosis

Fabienne R.S. Adriaanse, Jennifer L. Kamens, Peter Vogel, Sadie M. Sakurada, Shondra M. Pruett-Miller, Ronald W. Stam, C. Michel Zwaan, Tanja A. Gruber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2535-2538
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume36
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2022

Citeer dit