A cytogenetic classification of germ cell tumors, and its biological relevance

J W Oosterhuis, L H Looijenga, A Geurts van Kessel, B de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-8
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Urology
Volume23 Suppl 2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit