A decade of pharmacogenomics research on tyrosine kinase inhibitors in metastatic renal cell cancer: A systematic review

Meta H.M. Diekstra, Jesse J. Swen, Hans Gelderblom, Henk Jan Guchelaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A decade of pharmacogenomics research on tyrosine kinase inhibitors in metastatic renal cell cancer: A systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology