A gene family of HMG-box transcription factors with homology to TCF-1

Jan Castrop, Klaske Van Norren, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)611
Aantal pagina's1
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 feb. 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit