A genome-wide view of the in vitro response to L-asparaginase in acute lymphoblastic leukemia

Bernard M. Fine, Gertjan J.L. Kaspers, Minh Ho, Anne H. Loonen, Linda M. Boxer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

101 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A genome-wide view of the in vitro response to L-asparaginase in acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science