A germ line mutation in cathepsin B points toward a role in asparaginase pharmacokinetics

Laurens T van der Meer, Esmé Waanders, Marloes Levers, Hanka Venselaar, Debbie Roeleveld, Joachim Boos, Claudia Lanvers, Roger J Brüggemann, Roland P Kuiper, Peter M Hoogerbrugge, Frank N van Leeuwen, D Maroeska te Loo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3027-9
Aantal pagina's3
TijdschriftBlood
Volume124
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 6 nov. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit