A giant osteoma of the mandible: Case report

Arjen J. Kerckhaert, Eppo Wolvius, Karel Van Der Wal, J. Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A 53-year-old patient with a giant osteoma of the right mandible is presented. The clinicopathological features of osteoma of the mandible are discussed and Gardner's syndrome was excluded.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)282-285
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Cranio-Maxillofacial Surgery
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A giant osteoma of the mandible: Case report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit