A giant osteoma of the mandible: Case report

Arjen J. Kerckhaert, Eppo Wolvius, Karel Van Der Wal, J. Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A giant osteoma of the mandible: Case report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry