A gutsy approach to stem cells and signalling: An interview with Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1053-1056
Aantal pagina's4
TijdschriftDMM Disease Models and Mechanisms
Volume6
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit