A Healthcare Physician Can Be Trained to Perform Intestinal Ultrasound in Children With Inflammatory Bowel Disease

RAINBOW-group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Healthcare Physician Can Be Trained to Perform Intestinal Ultrasound in Children With Inflammatory Bowel Disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen