A longitudinal case-control study on goals in adolescents with cancer

Esther Sulkers, Moniek Janse, Aeltsje Brinksma, Petrie F Roodbol, Willem A Kamps, Wim J E Tissing, Robbert Sanderman, Joke Fleer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A longitudinal case-control study on goals in adolescents with cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen