A meta-analysis of retinoblastoma copy numbers refines the list of possible driver genes involved in tumor progression

Irsan E. Kooi, Berber M. Mol, Maarten P.G. Massink, Marcus C. De Jong, Pim De Graaf, Paul Der Van Valk, Hanne Meijers-Heijboer, Gertjan J.L. Kaspers, Annette C. Moll, Hein Te Riele, Jacqueline Cloos, Josephine C. Dorsman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A meta-analysis of retinoblastoma copy numbers refines the list of possible driver genes involved in tumor progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen