A method for cDNA cloning in COS cells irrespective of subcellular site of expression

E. Horst, P. L.J. Wijngaard, M. Metzelaar, E. J.E.G. Bast, H. C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4556
Aantal pagina's1
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume19
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 aug. 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit