A mRad51-GFP antimorphic allele affects homologous recombination and DNA damage sensitivity

Evert Jan Uringa, Céline Baldeyron, Hanny Odijk, Evelyne Wassenaar, Wiggert A. van Cappellen, Alex Maas, Jan H.J. Hoeijmakers, Willy M. Baarends, Roland Kanaar, Jeroen Essers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A mRad51-GFP antimorphic allele affects homologous recombination and DNA damage sensitivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology