A multi-exon deletion within WWOX is associated with a 46,XY disorder of sex development

Stefan White, Jacqueline Hewitt, Erin Turbitt, Yvonne van der Zwan, Remko Hersmus, Stenvert Drop, Peter Koopman, Vincent Harley, Martine Cools, Leendert Looijenga, Andrew Sinclair

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A multi-exon deletion within WWOX is associated with a 46,XY disorder of sex development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen