A new era for children with diffuse intrinsic pontine glioma: Hope for cure?

Gertjan J. Kaspers, Marc Ha Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1109-1112
Aantal pagina's4
TijdschriftExpert Review of Anticancer Therapy
Volume12
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit