A new nucleotide-excision-repair gene associated with the disorder trichothiodystrophy

M. Stefanini, W. Vermeulen, G. Weeda, S. Giliani, T. Nardo, M. Mezzina, A. Sarasin, J. I. Harper, C. F. Arlett, J. H.J. Hoeijmakers, A. R. Lehmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

107 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new nucleotide-excision-repair gene associated with the disorder trichothiodystrophy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen