A new serially correlated gamma-frailty process for longitudinal count data

M. Fiocco, H. Putter, J. C. Van Houwelingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new serially correlated gamma-frailty process for longitudinal count data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Mathematics