A new web-based data mining tool for the identification of candidate genes for human genetic disorders

Marc A. van Driel, Koen Cuelenaere, Patrick P.C.W. Kemmeren, Jack A.M. Leunissen, Han G. Brunner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new web-based data mining tool for the identification of candidate genes for human genetic disorders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen