A nonresponding small cell lung carcinoma

Niels B. Pronk, Albert J. Polman, Lotus Sterk, Jan W.A. Oosterhuis, Egbert F. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

We present a case with limited disease small cell lung carcinoma with persisting disease and a troublesome syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, despite concurrent chemoradiotherapy and second-line chemotherapy. To gain local control, a lobectomy was performed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1291-1292
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Thoracic Oncology
Volume4
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A nonresponding small cell lung carcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit