A novel BCR-ABL fusion transcript (e18a2) in a child with chronic myeloid leukemia [13]

V. H.J. van der Velden, H. B. Beverloo, P. G. Hoogeveen, Ch M. Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)833-835
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit