A novel SRY missense mutation affecting nuclear import in a 46,XY female patient with bilateral gonadoblastoma

Remko Hersmus, Bertie H C G M de Leeuw, Hans Stoop, Pascal Bernard, Helena C van Doorn, Hennie T Brüggenwirth, Stenvert L S Drop, J Wolter Oosterhuis, Vincent R Harley, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel SRY missense mutation affecting nuclear import in a 46,XY female patient with bilateral gonadoblastoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen