A Pan-Cancer Analysis of Enhancer Expression in Nearly 9000 Patient Samples

Cancer Genome Atlas Research Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Pan-Cancer Analysis of Enhancer Expression in Nearly 9000 Patient Samples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen