A Pan-Cancer Analysis Reveals High-Frequency Genetic Alterations in Mediators of Signaling by the TGF-β Superfamily

Cancer Genome Atlas Research Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

108 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Pan-Cancer Analysis Reveals High-Frequency Genetic Alterations in Mediators of Signaling by the TGF-β Superfamily'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen