A panel of biomarkers for disease severity in atopic dermatitis

J. L. Thijs, S. Nierkens, A. Herath, C. A.F. Bruijnzeel-Koomen, E. F. Knol, B. Giovannone, M. S. de Bruin-Weller, D. Hijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)698-701
Aantal pagina's4
TijdschriftClinical and Experimental Allergy
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit