A phase 1 comparative pharmacokinetic and cardiac safety study of two intravenous formulations of CO-101 in patients with advanced solid tumors

F. E. Stuurman, M. P. Lolkema, A. D.R. Huitema, P. M.M.B. Soetekouw, H. Rosing, L. Rolfe, P. Kaur, J. H. Beijnen, H. Van Tinteren, E. E. Voest, J. H.M. Schellens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)878-883
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Clinical Pharmacology
Volume53
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit