A phase 1/2, open-label, dose-escalation study of midostaurin in children with relapsed or refractory acute leukaemia

C. Michel Zwaan, Stefan Söderhäll, Benoit Brethon, Matteo Luciani, Carmelo Rizzari, Ronald W. Stam, Emmanuelle Besse, Catherine Dutreix, Franca Fagioli, Phoenix A. Ho, Carlo Dufour, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)623-627
Aantal pagina's5
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume185
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2019

Citeer dit