A population pharmacokinetic model of AT9283 in adults and children to predict the maximum tolerated dose in children with leukaemia

Janna K. Duong, Melanie J. Griffin, Darren Hargrave, Josef Vormoor, David Edwards, Alan V. Boddy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A population pharmacokinetic model of AT9283 in adults and children to predict the maximum tolerated dose in children with leukaemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science