A Population Pharmacokinetic Model to Predict the Individual Starting Dose of Tacrolimus Following Pediatric Renal Transplantation

Louise M. Andrews, Dennis A. Hesselink, Teun van Gelder, Birgit C.P. Koch, Elisabeth A.M. Cornelissen, Roger J.M. Brüggemann, Ron H.N. van Schaik, Saskia N. de Wildt, Karlien Cransberg, Brenda C.M. de Winter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Population Pharmacokinetic Model to Predict the Individual Starting Dose of Tacrolimus Following Pediatric Renal Transplantation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen