A pure triphasic testicular wilms tumor of primordial germ cell origin

Leendert H J Looijenga, Ad J M Gillis, J Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)232-3; author reply 233
TijdschriftUrology
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit