A RAG driver on the road to pediatric ALL

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Genomic aberrations affecting genes in B cell differentiation are hallmarks of B-precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL). A new whole-genome sequencing study of ETV6-RUNX1-positive ALL has now identified RAG-mediated recombination, which specifically targets genes and regulatory elements active during B cell differentiation, as the underlying mechanism.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)96-8
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Genetics
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A RAG driver on the road to pediatric ALL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit