A rare case of sudden blindness due to a pituitary adenoma coincidentally infected with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

Nicolaas A Bakker, Eelco W Hoving

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1079-80
Aantal pagina's2
TijdschriftActa neurochirurgica
Volume152
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit