A rationale for reduced-frequency dosing of anidulafungin for antifungal prophylaxis in immunocompromised patients

R. J.M. Brüggemann, W. J.F.M. Van Der Velden, C. A.J. Knibbe, A. Colbers, S. Hol, D. M. Burger, J. P. Donnelly, N. M.A. Blijlevens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A rationale for reduced-frequency dosing of anidulafungin for antifungal prophylaxis in immunocompromised patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen