A residual mature teratoma with a more balanced karyotype than the primary testicular nonseminoma?

S. M.M.J. Castedo, J. W. Oosterhuis, B. de Jong, R. Seruca, A. Dam, J. Buist, H. Schraffordt Koops, D. Th Sleijfer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We have been able to study the karyotypes and measure the DNA content in both the primary nonseminomatous germ cell tumor of the testes and the residual mature teratoma after chemotherapy of the same patient. Based on these and other studies, the mechanism of therapy-related differentiation in germ cell tumors of the testes is discussed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-57
Aantal pagina's7
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1988
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A residual mature teratoma with a more balanced karyotype than the primary testicular nonseminoma?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit