A retrospective comparative study evaluating the results of a single‐perfusion versus double‐perfusion schedule with melphalan in patients with recurrent melanoma of the lower limb

J. M. Klaase, B. B.R. Kroon, H. R. Franklin, J. A. Van Dongen, A. N. Van Geel, A. M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A retrospective comparative study evaluating the results of a single‐perfusion versus double‐perfusion schedule with melphalan in patients with recurrent melanoma of the lower limb'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen