A Review of CYP3A Drug-Drug Interaction Studies: Practical Guidelines for Patients Using Targeted Oral Anticancer Drugs

Laura Molenaar-Kuijsten, Dorieke E.M. Van Balen, Jos H. Beijnen, Neeltje Steeghs, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Review of CYP3A Drug-Drug Interaction Studies: Practical Guidelines for Patients Using Targeted Oral Anticancer Drugs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen