A roadmap for restoring trust in Big Data

Mark Lawler, Andrew D. Morris, Richard Sullivan, Ewan Birney, Anna Middleton, Lydia Makaroff, Bartha M. Knoppers, Denis Horgan, Alexander Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1014-1015
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet Oncology
Volume19
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit