A Semi-Physiological Population Model to Quantify the Effect of Hematocrit on Everolimus Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Cancer Patients

Nielka P. van Erp, Carla M. van Herpen, Djoeke de Wit, Annelieke Willemsen, David M. Burger, Alwin D.R. Huitema, Ellen Kapiteijn, Rob ter Heine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Semi-Physiological Population Model to Quantify the Effect of Hematocrit on Everolimus Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Cancer Patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science